ബി‌എസ്‌എഫ് ഗ്രൂപ്പ് ബി & സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 വിജ്ഞാപനം, പാരാമെഡിക്കൽ, വെറ്ററിനറി സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിൽ 110 ഒഴിവുകൾ..

No comments
Career (www.kannurdaily.com))

ബി‌എസ്‌എഫ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 – ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, എ എസ് ഐ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ, എ എസ് ഐ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചു. ബി‌എസ്‌എഫ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 നുള്ള യോഗ്യത, ശമ്പളം, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള ലേഖനത്തിലൂടെ പോകണം.

ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ (ബി.എസ്.എഫ്.) പാരാ മെഡിക്കൽ, വെറ്ററിനറി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് ബി, സി. തസ്തികകളിലായി 110 ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ 37 ഒഴിവ് എസ്.ഐ. റാങ്കിലുള്ള സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികയിലാണ്. എ.എസ്.ഐ. (ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നിഷ്യൻ)- 1, എ.എസ്.ഐ.-(ലാബ് ടെക്നിഷ്യൻ)- 28, സി.ടി. (വാർഡ് ബോയ്/വാർഡ് ഗേൾ/ ആയ)- 9, എച്ച്.സി. (വെറ്ററിനറി)- 25, കോൺസ്റ്റബിൾ (കെന്നൽമാൻ)- 9 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ഒഴിവുകൾ.

പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

എസ്.ഐ. (സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, എച്ച്.സി. (വെറ്ററിനറി), സി.ടി. (വാർഡ് ബോയ്/വാർഡ് ഗേൾ/ആയ തസ്തികകളിൽ 10 ശതമാനം ഒഴിവുകൾ വിമുക്തഭടർക്കുള്ളതാണ്.

വിജ്ഞാപനം ബി‌എസ്‌എഫ് ഗ്രൂപ്പ് ബി & സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

 • വിജ്ഞാപന തീയതി ജൂൺ 26, 2021
 • അവസാന തീയതി 2021 ജൂലൈ 26
 • സിറ്റി ന്യൂഡൽഹി
 • സംസ്ഥാന ദില്ലി
 • രാജ്യം ഇന്ത്യ
 • ഓർഗനൈസേഷൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്
 • വിദ്യാഭ്യാസ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ, സെക്കൻഡറി, സീനിയർ സെക്കൻഡറി

ഒഴിവുകൾ

പാരാമെഡിക്കൽ, വെറ്ററിനറി സ്റ്റാഫുകൾക്കായി ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ് ആകെ 110 ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ 75 ഒഴിവുകൾ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ബാക്കി 35 ഒഴിവുകൾ വെറ്ററിനറി സ്റ്റാഫ് തസ്തികകൾക്കുമാണ്. ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ‌ നിന്നും പോസ്റ്റ് തിരിച്ചുള്ളതും വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ളതുമായ വിതരണം പരിശോധിക്കുക.

Post NameSCSTOBCEWSURTotal
SI (Staff Nurse)050213031437
ASI Operation Theatre Technician (Group C)0101
ASI Laboratory Technician (Group C)040207031228
CT (Ward Boy/Ward Girl/Aya) (Group C)02050209
HC (Veterinary) (Group C)020204020920
Constable (Kennelman) (Group C)030301010915
Total Vacancies1411310946110

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം


ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തസ്തികകൾക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപേക്ഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് ബി & സി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, എ എസ് ഐ, കോൺസ്റ്റബിൾ, ബി എസ് എഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും ഞങ്ങൾ ചുവടെ ചർച്ചചെയ്തു.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത


എസ്‌ഐ (സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്) – പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യം, ജനറൽ നഴ്സിങ്ങിൽ ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ, സ്റ്റേറ്റ്/സെൻട്രൽ നഴ്സിങ് കൗൺസിലിൽ ജനറൽ നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അഭിലഷണീയം: ട്യൂബർകുലോസിസ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സിസ്റ്റർ ട്യൂട്ടർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, പീഡിയാട്രിക്, സൈക്യാട്രി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനപരിചയം


എ‌എസ്‌ഐ ഓപ്പറേഷൻ‌ തിയറ്റർ‌ ടെക്നീഷ്യൻ‌- സയൻസ് വിഷയം ഉൾപ്പെട്ട പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യവും ഓപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ഡിപ്ലോമ/ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


എ‌എസ്‌ഐ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ‌- സയൻസ് വിഷയം ഉൾപ്പെട്ട പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യം, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ.


സിടി (വാർഡ് ബോയ് / വാർഡ് ഗേൾ / ആയ) -പത്താം ക്ലാസ് വിജയം/ തത്തുല്യം, ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനപരിചയം/ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരുവർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സും ഒരുവർഷത്തെ പരിചയവും/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലോ സമാന ട്രേഡിലോ നേടിയ ദ്വിവത്സര ഡിപ്ലോമ. മൾട്ടി സ്‌കിൽഡായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.


എച്ച്.സി. (വെറ്ററിനറി) – അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം; ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് വെറ്റിനറി സ്റ്റോക്ക് അസിസ്റ്റന്റിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്‌സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പോസ്റ്റ്-യോഗ്യത പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.


കോൺസ്റ്റബിൾ (കെന്നൽമാൻ) – അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പത്താം ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം. സർക്കാർ വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ വെറ്റിനറി കോളേജിൽ നിന്നോ സർക്കാർ ഫാമിൽ നിന്നോ മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ പരിചയം.

പ്രായപരിധി


ബി‌എസ്‌എഫ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തസ്തികകളുടെ പ്രായപരിധി പരിശോധിക്കുക

 • എസ്‌ഐ (സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്) 21-30 വയസ്സ് വരെ
 • എ.എസ്.ഐ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ 20-25 വയസ്സ് വരെ
 • എ.എസ്.ഐ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ 18-25 വയസ്സ് വരെ
 • സിടി (വാർഡ് ബോയ് / വാർഡ് പെൺകുട്ടി / ആയ) 18-23 വയസ്സ് വരെ
 • ഹൈക്കോടതി (വെറ്ററിനറി) 18-25 വയസ്സ് വരെ
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (കെന്നൽമാൻ) 18 – 25 വരെ

ശമ്പളം

 • എസ്‌ഐ (സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്) – ലെവൽ 6 (35,400 രൂപ – 1,12,400 / – രൂപ)
 • എ എസ് ഐ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ (ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റ്) – ലെവൽ 5 (29,200 രൂപ – 92,300 / -)
 • എ എസ് ഐ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ (ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റ്) – ലെവൽ 5- (29,200 രൂപ – 92,300 / -)
 • സിടി (വാർഡ് ബോയ് / വാർഡ് ഗേൾ / ആയ) ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റ് – ലെവൽ 3-(21,700 രൂപ – 69,100 / -)
 • എച്ച്സി (വെറ്ററിനറി) ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റ് – ലെവൽ 4 -(25,500 രൂപ – 81,100 / -)
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (കെന്നൽമാൻ) ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റ് ലെവൽ 3 -(21,700 രൂപ – 69,100 / -)

അപേക്ഷാ ഫീസ്

 • ഗ്രൂപ്പ് ‘ബി’-₹ 200
 • ഗ്രൂപ്പ് ’സി-₹ 100

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ ചലാൻ വഴി ഓഫ്‌ലൈൻ അടയ്ക്കുക.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് bsf.gov.in ലെ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. തൊഴിൽ പത്രത്തിലെ പരസ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ (20 ജൂലൈ 2021) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അവസാനിക്കും.

പ്രധാന തീയതികൾ

 • അപേക്ഷാ ഫോം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 26.06.2021
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 26-07-2021

Keywords: Career, Job Vacancy, Recruitment, Kannur Daily, BSF, Defense

No comments

Post a Comment