കാരുണ്യം തേടി കുഞ്ഞ് ഐനിക. നിങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം സഹായിക്കുക..

No comments
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി അംശം വെങ്ങര ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന , പണ്ടാരവളപ്പിൽ നിഷ , വിനോദ് ദമ്പതിമാരുടെ ഏകമകൾ, ഐനിക സഹായ പിറന്നതു മുതൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ചികിത്സയിലാണ്. (7.8.20 21 മുതൽ ഇപ്പോഴും ICU വിൽ ) ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും, അന്നനാളത്തിലേക്കും പോകുന്ന കുഴൽ ഒന്നായ് പോയതാണ് അസുഖം. ജനിച്ചതു മുതൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സക്കും ശസ്ത്രക്രിയക്കും വിധേയമായ നവജാത ശിശു ,ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മിംമ്സ് ആശുപത്രിയിൽ ICU... വിലാണ്. കുട്ടിക്ക് 6.500 കി.ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്നതുവരെ ICU വിലും , തുടന്ന് മേൽ പറഞ്ഞ കുഴൽ വേർപെടുത്താൻ , അതി സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കയാണ്...
 നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും ഭീമമായ തുക ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വലിയൊരു തുക ശസ്ത്രക്രിയക്കും, അനുബന്ധ ചിലവുകൾക്കും കൂടി വരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ....
ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഇത്രയും ഭാരിച്ചതുക സമാഹരിക്കുവാനും, നിരാലംബരായ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പുവാനും,
ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാവരും അവുന്ന സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

ACCOUNT DETAILS 
NAME:VINODAN V V
A/C :NUMBER: 20880100058651
IFSC: FDRL0002088
BANK: FEDERAL
BRANCH: PAZHAYANGADI
G PAY /PHONE PE : 9446777826 ( AINIKA MOL AINIKA)
9400575440
( NISHA AHSIN

No comments

Post a Comment