ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി ;മൂന്ന് ഫാമുകളിലെ പന്നികളെ ദയാവധം ചെയ്തു

No comments


 


മാനന്തവാടി : ആഫ്രിക്കൻ സ്വൈൻ ഫീവർ സ്ഥിതീകരിച്ച മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഫാമിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകാശ ദൂര പരിധിയിലെ മൂന്നു ഫാമുകളിലെ പന്നികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. രാത്രി വൈകിയാണ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായത് . കുറ്റി മൂലയിലുള്ള കർഷകന്റെ ഫാമിലുള്ള 29 പന്നികളെയാണ് ബുധനാഴ്ച്ച ദൗത്യസംഘം ആദ്യം ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്.

No comments

Post a Comment